събота, 5 януари 2008 г.

нещо като за real-video

Прибирам се вчера от работа и дъщеря ми силно нещастна... Хлапето си прави някакви нейни си клипчета слепвайки от тук от там картинки и части от друго видео... лошо няма, радвам се че се занимава. Та свалила тя от някъде разни клипове ама те в real video формат... Нищо не мога да направя, нищо не ще да ги отваря - само в Totem, а аз искам да си взема нещо от там...
Споко казвам, не забравяй, че работиш на Linux, моето момиче, а там сложните работи стават по лесен и прост начин, но... трябва да работиш в конзола. Просто ще ги преобразуваме в avi формат и после си ги човъркай колкото искаш.
MPlayer е велика програма, може би колкото нея са само GIMP и Apache... Невероятно произведение на изкуството !!! Вече съм спрял да се учудвам за колко работи съм опирал до нея... Какво използуваме тук: неотделимата част от MPlayer - Mencoder, изключително мощния му инструмент за кодиране на видео.
Като за начало си отваряме конзола, или просто терминален прозорец (не е страшно)...
nicky:~>mencoder именавходящфайл.rm -ovc lavc -oac pcm -o именаизходящфайл.avi

натискаме enter и... започва магията. Колко време ще продължи, зависи от това колко ви е голям файла и колко бърз компютъра.
Нещо което ми е харесвало най-много в Linux е, че най-добрата информация за една програма се съдържа в нея самата... Ето ви пример
nicky:~> mencoder -oac help
MEncoder 1.0rc2-SUSE Linux 10.3 (i686)-Packman-4.2.1 (C) 2000-2007 MPlayer Team
...
Compiled with runtime CPU detection.

Available codecs:
copy - frame copy, without re-encoding (useful for AC3)
pcm - uncompressed PCM audio
mp3lame - cbr/abr/vbr MP3 using libmp3lame
lavc - FFmpeg audio encoder (MP2, AC3, ...)
twolame - Twolame MP2 audio encoder
faac - FAAC AAC audio encoder
и още :
nicky:~> mencoder -ovc help
MEncoder 1.0rc2-SUSE Linux 10.3 (i686)-Packman-4.2.1 (C) 2000-2007 MPlayer Team
...
Compiled with runtime CPU detection.

Available codecs:
copy - frame copy, without re-encoding. Doesn't work with filters.
frameno - special audio-only file for 3-pass encoding, see DOCS.
raw - uncompressed video. Use fourcc option to set format explicitly.
nuv - nuppel video
lavc - libavcodec codecs - best quality!
vfw - VfW DLLs, read DOCS/HTML/en/encoding-guide.html.
qtvideo - QuickTime DLLs, currently only SVQ1/3 are supported.
libdv - DV encoding with libdv v0.9.5
xvid - XviD encoding
x264 - H.264 encoding
Та зад няколкото неразбираеми заклинания от по-горния пример се крие следното нещо - кодиране на файла (входящия), с използуване на изходящ видео кодек lavc , с използуване на изходящ аудио кодек pcm, и записване на резултата във файла, дето сме указали най-накрая...
Кратко, точно и ясно...
След няколко минути имахме avi файл дето можеха да отварят всички видео редактори.
Кое му е сложното ?

Само едно - не можах след това да я изгоня още един час от компютъра...

Няма коментари:

Публикуване на коментар